In Term Of là gì? Cách dùng In Term Of trong các trường hợp

Những người sử dụng Tiếng Anh thường xuyên chắc không lạ lẫm với cụm từ In Term Of. Nhưng những bạn mới học, liệu đã biết In Term Of là gì hay chưa? Cách sử dụng cấu trúc In Term Of sao cho hợp lý, để việc hành văn trong Tiếng Anh được mạch lạc, trôi chảy.

In terms of là gì?

In terms of là một dạng liên từ được sử dụng trong tiếng Anh. Mục đích của việc sử dụng In Term Of giúp cho câu văn trở nên độc đáo, mạch lạc và có ngữ điệu hơn. Những người có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt thường thêm In Term Of để nhấn mạnh, tạo sự truyền cảm cho người đọc, người nghe khi trình bày một văn bản, một vấn đề nào đó bằng tiếng Anh.

In Term Of là gì

In terms of là một liên từ được sử dụng trong tiếng Anh

Cũng giống như nhiều liên từ khác, In Term Of giúp câu văn trôi chảy, thể hiện sự chuyên nghiệp cả trong văn nói và văn viết. Ngoài In Term Of, chúng ta còn có một số cụm liên từ khác thường hay sử dụng như:

  • Accordingly (theo như)
  • And so (và vì thế)
  • As a result (kết quả là)
  • Consequently (do đó)
  • For this reason (vì lý do này nên)
  • Hence, so, therefore, thus (vì vậy)
  • Then (sau đó)

Hướng dẫn cách sử dụng In terms of chính xác

In Term Of là một liên từ để nối các câu. Nhưng muốn sử dụng đúng, chính xác từ này thì bạn phải nắm vững được cách dùng cơ bản của nó, tùy thuộc theo các trường hợp, ngữ cảnh.

Dùng trong trường hợp xét về mặt, trên phương diện

In Term Of là gì

Dùng trong trường hợp xem xét một vấn đề nào đó

Rất nhiều người khi hành văn sử dụng In Term Of để nối xâu xét về mặt và phương tiện.

Ex: In terms of affection, I’m a person who cries easily.

(Xét về mặt tình cảm, tôi là người rất dễ khóc)

➔ Chúng ta thấy rằng, In Term Of ở đây sử dụng dùng để đánh giá một khía cạnh của bản thân, đánh giá mức độ tâm trạng, tình cảm, tính cách.

Dùng trong trường hợp thời hạn, điều kiện

In Term Of có thể được dùng để liên từ trong thời gian và điều kiện.

Ex: In terms of economic hardship, many people have to change jobs to earn extra income.

(Trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người phải nhảy việc để kiếm thêm thu nhập)

➔ In Term Of trong câu văn này dùng để ám chỉ rằng vì điều kiện quá khó khăn nên xu hướng đó sẽ diễn ra.

Dùng để liên nối các vấn đề liên quan

In Term Of là gì

In terms of dùng để kết nối các vấn đề liên quan

Trong cuộc sống, In Term Of còn được dùng để liên nối các vấn đề liên quan với nhau.

Ex: I’m always thinking about the future in terms of work and marriage.

(Tôi luôn luôn suy nghĩ về tương lai liên quan đến công việc và hôn nhân)

➔ In Term Of dùng để chỉ mối tương quan giữa suy nghĩ, kế hoạch với việc triển khai trong thực tế.

Dùng để ước lượng

Ex: A: How many is it in terms of kilograms of tomatoes?

B: About 3kgs

(A: Chỗ cà chua này nặng khoảng bao nhiêu ki-lo-gam?

B: Khoảng 3kg)

Dùng để thể hiện một thứ dưới dạng hình thức khác

Ex: I saved all my money in terms of virtual money.

(Tôi tiết kiệm tất cả tiền của tôi dưới dạng tiền ảo)

Dùng với nghĩa nhờ vào

Ex: People said that Mai is wealthy in terms of property and money of her mother.

(Người ta nói rằng Mai giàu có là nhờ vào bất động sản và tiền của mẹ cô ấy)

Cấu trúc của In Term Of là gì?

Để sử dụng đúng cấu trúc của In Term Of, chúng ta cần nắm vững cấu trúc đi kèm với liên từ này. Cấu trúc sử dụng In Term Of như sau:

In terms of + động từ/ cụm danh từ/ danh động từ (V-ing) + Clause

➔ Thông thường đi sau In Term Of sẽ làm một mệnh đề có chủ định.

In terms of là một cụm từ thường xuyên xuất hiện trong các văn bản Tiếng Anh, dùng để liên kết các câu văn với nhau sao cho linh hoạt, khiến người đọc cảm thấy hứng thú, bài văn có điểm nhấn hơn. Việc sử dụng In Term Of không khó nhưng cần bạn có am hiểu sâu rộng nhất định về cụm từ, số lượng từ vựng. Bên cạnh đó cần nắm đúng cấu trúc ngữ pháp thì mới có thể sử dụng chuyên nghiệp và chính xác nhất.

Với các thông tin giải đáp phía trên, chúng tôi hy vọng bạn đã có thể nắm vững được cách sử dụng In Term Of cơ bản nhất. Hãy áp dụng thường xuyên trong học tập, công việc để nâng cao thêm trình độ tiếng Anh của bản thân bạn nhé.

(Visited 259 times, 1 visits today)